background
logotype

Scilab Matlab

Czemplik A., Scilab i Matlab - podstawowe zastosowania inżynierskie, Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa, PWr 2012 (link do DBC)

1. Oprogramowanie do obliczeń naukowych i inżynierskich 
2. Podstawowe aplikacje i komendy 
3. Podstawowe operacje i funkcje 
4. Grafika - wykresy
5. Programowanie
6. Elementarne przykłady zastosowania
7. Badania układów dynamiki w trybie graficznym
8. Badanie dynamiki w trybie tekstowym
Dodatki: Edytor Xcos; GUI; Porównanie własności

Spośród komercyjnych programów wspomagających obliczenia numeryczne i symboliczne (CAS, ang. Computer Algebra System) należy wymienić nie tylko tak popularne programy jak Matlab czy Mathematica, ale także Maple, Mathcad, MuPAD. Siłą tych programów jest przenośne, bogate i ciągle rozwijane środowisko do prowadzenia badań w różnych dziedzinach. Komercyjne systemy obliczeń naukowo-inżynierskich zapewniają bogate biblioteki algorytmów i przyjazne interfejsy użytkownika. Mają tylko jedną istotną wadę - są drogie. Nie jest to krytyczne dopóki można korzystać z wersji edukacyjnych albo ma się zapewniony dostęp w miejscu pracy. W zastosowaniach „domowych” warto zastanowić się nad alternatywnym rozwiązaniem, jakim jest korzystanie z oprogramowania typu open source, które w szerokim zakresie zastosowań zapewni podobną funkcjonalność.

Dzięki zaangażowaniu wielu pasjonatów zaistniały i są rozwijane programy obliczeniowe, które chociaż są „darmowe”, to nie są proste i bezwartościowe. Można w tej grupie wyróżnić dwa nurty. Jeden nurt stanowią programy, które narodziły się w tym samym czasie co obecne rozwiązania komercyjne - zawierają duże bogactwo algorytmów ale posługują się własnym interfejsem. Drugi nurt to programy, które powstały jako klony popularnych programów komercyjnych, czyli z założenia mają zestaw funkcji i interfejs użytkownika wzorowany na tych programach. 
Innym kryterium podziału niekomercyjnego oprogramowania do obliczeń naukowo-inżynierskich jest zasadnicze przeznaczenie: do obliczeń numerycznych (symulacji), podobnie jak Matlab (np. Scilab, Octave, Freemat), lub do obliczeń symbolicznych, podobnie jak Mathematica (np. Maxima, Axiom).
Wypada wspomnieć jeszcze o  rozwiązaniach opartych na języku Modelica, który służy do obiektowego modelowania układów fizycznych i umożliwia nie tylko definiowanie własnych modeli, ale udostępnia bezpłatną bibliotekę gotowych modeli.

Scilab nie jest ani jedynym, ani najmocniejszym rozwiązaniem (inne np. Octave, Freemat ). Dlaczego więc stał się przedmiotem niniejszego opracowania? Podstawowe przesłanki są następujące: jest zbliżony do Matlaba, ma interfejs graficzny do rysowania schematów, już ma bogata bibliotekę funkcji i ciągle się rozwija. Dzięki inicjatywie Scilab Enterprises projekt ma zapewnione dalsze wsparcie. Poza tym wszystkim jest to inicjatywa europejska.

2019  AMC   globbers joomla templates