background
logotype

Praktyczne wprowadzenie

Czemplik A., Praktyczne wprowadzenie do opisu, analizy i symulacji dynamiki obiektów, Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa, PWr 2012 (link do DBC)

Podręcznik jest adresowany głównie do studentów kierunku automatyka i robotyka, i ma na celu praktyczne wprowadzenie do opisu, analizy i symulacji dynamiki prostych układów fizycznych. Zakres materiału ogranicza się do przedstawienia podstawowych metod, które wprowadzają Czytelnika w typowe problemy automatyki, czyli badanie reakcji obiektów na zachodzące zmiany w celu przygotowania do projektowania odpowiednich układów sterowania. Duży nacisk położono na fizyczną interpretację i praktyczne zastosowanie opisywanych metod w odniesieniu do zjawisk, które zachodzą w typowych procesach technologicznych. Poprzez studium prostych przypadków Czytelnik ma szansę nabyć pewnego doświadczenia, które pomoże zdefiniować napotykane problemy, wybrać najbardziej skuteczną metodę postępowania i rozwiązywać bardziej złożone zadania.

Część I: Badania analityczne i modelowanie dynamiki
1. Podstawowe pojęcia 
2. Składowe rozwiązania równania różniczkowego liniowego
3. Metoda analizy na przykładzie modelu drugiego rzędu
4. Portrety fazowe
5. Równania stanu
6. Transmitancje
7. Równania stanu
8. Podstawowe obiekty dynamiki
8. Charakterystyki częstotliwościowe
9. Podsumowanie analitycznych metod badania dynamiki
10. Konstrukcja i analiza modeli dynamiki obiektów
Część II: Badania symulacyjne 11. Zmienne, wykresy, skrypty
12. Charakterystyki statyczne
13. Funkcje czasu - wykresy rozwiązań analitycznych
14. Symulacyjne rozwiązywanie równań różniczkowych
15. Liniowy model drugiego rzędu
16. Portrety fazowe
17. Badanie obiektów rzeczywistych (na przykładzie zbiorników)
18. Alternatywne metody symulacji modeli
19. Planowanie badań (projekt na przykładzie obiektów cieplnych)
20. Podstawowe człony dynamiki w dziedzinie czasu
21. Podstawowe człony dynamiki w dziedzinie częstotliwości

 

2019  AMC   globbers joomla templates