background
logotype

Interakcja ...

Czemplik A., Interakcja międzypoziomowa w rozproszonych układach regulacji elastycznych systemów ciepłowniczych, Raport serii PREPRINTY nr 5/99 (rozprawa doktorska), Wrocław 1999

Wstęp
1. System ciepłowniczy jako obiekt automatyki
1.1. Systemy ciepłownicze - stan obecny i tendencje
1.2. Zmienność zapotrzebowania na ciepło
1.3. Automatyzacja systemów ciepłowniczych
2. Koncepcja modelu systemu ciepłowniczego
2.1. Przeznaczenie modelu
2.1. Źródła ciepła
2.3. Sieci ciepłownicze
2.4. Węzły ciepłownicze
2.5. Odbiorniki ciepła
2.6. Bilans cieplny pomieszczenia
2.7. Założenia modelu systemu ciepłowniczego
3. Analiza modelu regulowanej sieci ciepłowniczej
3.1. Modele odbiorników ciepła
3.2. Modele z węzłem ciepłoniczym bez regulacji
3.3. Modele z węzłową regulacją temperatury powrotu Tpo
3.4. Modele z węzłową regulacją temperatury zmiennej Tno
3.5. Inne warianty regulacji węzłowej
4. Badania symulacyjne
4.1. Badany model
4.2. Porównanie układów regulacji węzłowej
4.3. Ocena wrażliwości modelu
5. Posumowanie
Literatura
Załączniki:
A. Oznaczenia modelu
B. Model symulacyjny
C.Wykresy czasowe podstawowych badań symulacyjnych
D. Wyniki symulacji uzupełniających
E. Wykresy czasowe badań symulacyjnych modelu B

2019  AMC   globbers joomla templates